Chuyên Gia Blockchain Fortune 100 Chỉ Ra Rào Cản Trên Hành Trình Chuyển Đổi Số

Ông David Lang – chuyên gia blockchain, thảo luận về trở ngại lớn nhất các doanh nghiệp đang phải đối mặt trên hành trình chuyển đổi số và cách để vượt qua nó.

Khi công nghệ kỹ thuật số đang thay đổi cả bản chất sản phẩm lẫn thói quen người tiêu dùng, doanh nghiệp hiện đại cần nhanh chóng chuyển đổi số để có thể kịp thời thích nghi. Tuy nhiên, số liệu ban đầu cho thấy hầu hết những doanh nghiệp này đang gặp khó khăn trên hành trình Chuyển đổi số. Để tìm ra được giải pháp, DX Future phỏng vấn chuyên gia blockchain David Lang và thảo luận với ông về trở ngại lớn nhất trên hành trình chuyển đổi số ngày nay và cách để vượt qua rào cản này.

dx future

admin@dxfuture.com.vn

 

Close
0 Bình Luận

Leave a Reply